14:02 / 23.02.2022

62 batalion WOT szkoli swoich specjalistówW miniony weekend, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych odbyło się kolejne szkolenie specjalistyczne żołnierzy 62 batalionu lekkiej piechoty z Radomia.

Po roku intensywnego szkolenia indywidualnego oraz odbyciu czternastodniowego szkolenia zintegrowanego zakończonego egzaminem, żołnierze 621 kompanii radomskiego batalionu realizują kolejny etap szkolenia, jakim jest nauka i kształtowanie umiejętności specjalistycznych. Jest to drugi rok szkolenia, który wchodzi w skład trzyletniego cyklu.

Radomscy terytorialsi w tym czasie ćwiczą w swoich rejonach odpowiedzialności oraz na najbliżej położonych wojskowych ośrodkach szkolenia. To etap, w którym żołnierze podnoszą swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne, które są wymagane na zajmowanym stanowisku służbowym. Powstały grupy szkolące dowódców, strzelców wyborowych, saperów, medyków i radiotelefonistów.

- Szkolimy się by zostać specjalistami w swojej dziedzinie. Jest bardzo wysoki poziom szkolenia, więc czerpiemy z niego pełnymi garściami. - mówi st. szer. Michał Krowicki, żołnierz 621 kompanii.

Oprócz zajęć w tematycznych grupach na szkoleniach rotacyjnych odbywają się również zajęcia na strzelnicach. To najważniejszy element rzemiosła wojskowego. W miniony weekend żołnierze z Radomia doskonalili swoje umiejętności strzeleckie w na strzelnicy w Dęblinie, z broni MSBS Grot, Vis100 i UKM-2000.

- Każdy żołnierz może liczyć na wsparcie instruktorów, jednak z rotacji na rotację widzimy, jak pojawia się coraz mniej uwag do pracy na broni. Postępy moich żołnierzy wskazują na to, że możemy stopniowo przechodzić do coraz trudniejszych zagadnień. - stwierdza ppor. Dariusz Butkiewicz, dowódca 621 kompanii lekkiej piechoty w Radomiu.

Terytorialna Służba Wojskowa to służba ochotnicza. Wielu spośród żołnierzy - naszych bliskich, znajomych, sąsiadów - w toku szkoleń i kursów nabywa umiejętności, które wykorzystuje w życiu prywatnym, to tzw. umiejętności podwójnego zastosowania. Chodzi tu o kompetencje miękkie np. o zdolności organizacyjne, umiejętność działania pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, adekwatne ocenianie sytuacji, ale nie tylko. To też wiedza praktyczna, jak umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej."

kpr. Karol MOLASY
Zespół Prasowy 62 BLP w Radomiu