12:05 / 15.05.2020

465 LAT TEMU wydano przywilej pozwalający na organizację cechów rzemieślniczych w Zwoleniu.

Muzeum Regionalne w Zwoleniu przypomniał, że dokładnie 465 lat temu, 14 maja 1555 roku król Zygmunt August wydał przywilej pozwalający na organizację cechów rzemieślniczych w Zwoleniu. Uczynił to, jak wyraźnie zaznaczono w dokumencie, na prośbę zwoleńskich rzemieślników, którzy w ten sposób chcieli zabezpieczyć swoje interesy.

Akt ten przechowywany jest przez Archiwum Państwowe w Radomiu, Akta miasta Zwolenia, nr zesp. 501, sygn. 2.

Opracowano na podstawie:
J. Wiśniewski, "Dekanat kozienicki", Radom 1913, s. 181.
"Zwoleń. Dzieje miasta i ziemi", red. K. Myśliński, Lublin 1976, s. 82-83.

Źródło grafiki: https://agad.gov.pl/…/prezentacje_pieczecie_krolewskie_2742…