13:06 / 11.06.2019

Uroczyste obchody 120 LECIA POWSTANIA OSP ZWOLEŃ.

©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic


W dniu 9 czerwca 2019 r. odbyły się w Zwoleniu uroczystości  z okazji obchodów 120 - lecia powstania OSP Zwoleń.
W tym roku mija 120 lat od powstania OSP Zwoleń. Uroczystości rozpoczęły się od wymarszu pododdziałów z placu KP PSP do Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego na mszę świętą w intencji strażaków.   Po mszy świętej nastąpił ponowny przemarsz pododdziałów  na plac KP PSP prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Miasta Zwolenia.Przed przystąpieniem do uroczystości jubileuszowych uczestnicy udali się do  Muzeum Regionalnego na wernisaż wystawy "120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu".Po wystawie wszyscy udali się Placu KP PSP Zwoleń, gdzie ustawiony był pododdział OSP Zwoleń,  pododdział towarzyszący OSP i  pojazdy ratowniczo-gaśnicze PSP oraz Poczty sztandarowe towarzyszące.
 
Po zagraniu marsza powitalnego Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Antoni Tarczyński odebrał meldunek od Dowódcy Uroczystości bryg. w stanie spoczynku Grzegorza Kowalskiego  o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu.

Po dokonaniu przeglądu pododdziału odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odegranie hymnu narodowego. Arkadiusz Sulima, Burmistrza Zwolenia jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP uroczyście powitał przybyłych gości.
W trakcie apelu przedstawiona została historia jednostki. Przedstawił ją Prezes druh Jerzy Kowalski.
Nie zabrakło też odznaczeń dla wielu zasłużonych strażaków.
Na wniosek władz strażackich PSP i ZOSP powiatu lipskiego i zwoleńskiego została nadana Złota Odznaka Świętego Floriana z okazji 120-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana.Przystąpiono do uroczystego wręczenia odznaczeń wyróżniającym się strażakom  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zwoleń.

Medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali druhowie: w tym złote: Baran Grzegorz, Michał Jakóbczyk, Krzysztof Stępień.
Srebrne: Aleksandra Mężyk, Jerzy Bednarzyk, Krzysztof  Podsiadły.
Brązowe: Grzegorz Dziedzic, Bartłomiej Bachanek, Arkadiusz Baran, Marcin Gajewski, Łukasz Bielec, Marcin Gregorczyk, Marcin Żak.Odznakę "Strażak Wzorowy" druhom: Dariusz Płachta, Piotr Płachta.

Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali druhowie:
10 lat Druhom: Jerzy Bednarczyk, Paweł Sandomierski, Piotr Szymanek.
20 lat  Druhom:. Bartłomiej Bachanek, Grzegorz Kowalski, Marek Wawrzak,
30 lat  1. Krzysztof Płachta
35 lat  1. Andrzej Stańczyk, Paweł Bremer
40 lat  1. Zbigniew Grzybowski
45 lat  1. Stanisław Musielewicz
50 lat  1. Jacek Kwapisiewicz, Marek Kwapisiewicz, Jan Stańczyk
55 lat  1. Łukasz Oleksik
Wręczenie odznaczeń dokonali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP dh Jerzy Kowalski oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP dh Arkadiusz Sulima.

Marszałek Województwa Mazowieckiego za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego wyróżnił medalem pamiątkowym PRO MASOVIA druha Prezesa Jerzego Kowalskiego.
Ponadto przyznał dyplomy uznania w podziękowaniu za wieloletnia służbę oraz pełną zaangażowania prace na rzecz jednostki  druhom:  Wojciech Chałupka, Łukasz Oleksik, Jan Stańczyk, Paweł Bremer, Adrian Choroś
Jacek Kwapisiewicz, Dariusz Mężyk, Tomasz Michalik, Stanisław Musielewicz, Marek Wawrzak, Andrzej Stańczyk .

Wręczenia pamiątkowego medalu oraz dyplomów uznania dokonał: Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.      .
W imieniu odznaczonych i wyróżnionych podziękowania złożył dh. Michał Jakóbczyk.

Po wręczeniu odznaczeń nastąpiło  uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek ufundowanych z okazji 120-lecia OSP Zwoleń zaproszonym gościom.Statuetki wręczali: Prezesa OSP Zwoleń dh Jerzy Kowalski oraz Skarbnik dh Romuald Paklerski.

Na ręce Prezesa OSP Zwoleń wpłynęły listy okolicznościowe od Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP dh Waldemara Pawlaka oraz Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej, za które Zarząd wraz ze strażakami OSP serdecznie podziękował.

Głos zabierali: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Dh. Antoni Tarczyński Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Stefan Bernaciak Starosta Zwoleński, Dh. Marian Kuś V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Dh. Arkadiusz Sulima Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz  Dh. Jerzy  Kowalski, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie na uroczystość.

Na zakończenie uroczystości wszyscy goście z okazji 120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu otrzymali pamiątkowe statuetki .
Po odprowadzeniu pododdziałów wszyscy goście przeszli pod strażnicę OSP Zwoleń pod którą nastąpiło uroczyste odsłonięcie obelisku z okazji 120-lecia OSP. Po zakończeniu uroczystości  Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia zaprezentowała pokaz musztry paradnej.
Adam Dziedzic